Máte otázky? Radi Vám odpovieme!

Fakturačná adresa:
GALO, s.r.o.
1. mája 638
072 22 Strážske
Slovenská republika

mobil: 0948 516 211
email: info@indickekorenie.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu/kód: 51 2150 7775/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0051 2150 7775
SWIFT: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 50562533
DIČ: 2120377446
IČ DPH: SK2120377446
Spoločnosť GALO, s.r.o.
je platiteľom DPH.
Zápis v OR: Okresný súd Košice 1
Oddiel Sro, vložka číslo: 40185/V
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod)
sú zmluvné, uvádzané s DPH
a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č.: 055/622 46 95

avada-cafe-logo-footer